ITEM METADATA RECORD
Title: Een slag van de molen? Hoe verminderde migratiemogelijkheden in het Zwalmbekken sporen nalaten in de genen van driedoornige stekelbaarsjes
Authors: Raeymaekers, Joost # ×
Issue Date: Oct-2009
Publisher: Levende Oost-Vlaamse Molens vzw
Series Title: Vlaamse Molens vol:3 issue:4 pages:27-32
Abstract: Het mag gezegd worden: watermolens zijn fascinerend. Statig brengen ze een rijk verleden weer tot leven. Niet toevallig lokken ze heel wat bezoekers. Ze betekenen een welkome tussenstop op lange wandel- of fietstochten. Wegdromend over het kabbelende water daagt het ons dat watermolens al eeuwenlang leveranciers zijn van groene energie. Het verleden als inspiratiebron voor een duurzame toekomst. Maar jammer genoeg betekenen watermolens ook een bedreiging. Een watermolen vormt immers, letterlijk en figuurlijk, een obstakel in het leven van elke vis die stroomopwaarts wil zwemmen. In een vorige uitgave van Vlaamse Molens bespraken David Buysse en Johan Coeck de gevolgen van watermolens op korte termijn. Watermolens verhinderen de vrije migratie van vissen en kunnen het stroomprofiel van beken en rivieren ernstig wijzigen. Daardoor zijn heel wat vissoorten een vogel voor de kat. In dit artikel bestuderen we de gevolgen van watermolens op lange termijn. Gevolgen die zich langzaam opstapelen in het DNA, de genetische code die dient als bouwplan van elk levend organisme. Deze gevolgen kunnen voor de vissen uiteindelijk fataal zijn. Gelukkig kunnen er goede oplossingen bedacht worden, eenmaal dat het DNA, dankzij de moderne wetenschap, zijn fascinerende geheimen heeft prijsgegeven. Daardoor kunnen het behoud van de watermolens en het herstel van het waterleven zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.
ISSN: 1784-5106
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Laboratory for Animal Biodiversity and Systematics (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Raeymaekers Vlaamse Molens 2009.pdfMain article Published 644KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.