ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuw bosbouwparadigma
Authors: Muys, Bart # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:26 pages:10-12
Abstract: Waar enkele decennia geleden de wetenschappelijke bosbouw de hemel in werd geprezen, rijzen tegenwoordig steeds meer twijfels over het gevoerde beleid. Men waarschuwt voor de verzuring en de verdonkering van onze bossen, en voor een verlies aan biodiversiteit. Hoewel de wetenschappelijke bosbouw ervoor zorgde dat bossen opnieuw aangroeiden in oppervlak en houtvoorraad, bleek hij niet in staat de ecosysteemdiensten van het bos optimaal in te vullen.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.