ITEM METADATA RECORD
Title: De Wetenschap van het Leven - Over Eenheid in Biologische Diversiteit
Editors: De Groef, Bert
Roels, Peter
Contributors: De Meester, Luc
Honnay, Olivier
Rolland, Filip
Wenseleers, Tom
Mergeay, Joachim
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Abstract: Ons verhaal begint zo'n 3,8 miljard jaar geleden. Niets liet vermoeden dat de primitieve oercellen van toen aanleiding zouden geven tot de gigantische biodiversiteit van vandaag. Daarbij komen de meest wonderbaarlijke aanpassingen voor. Zo overtreffen planten - die hele ecosystemen van energie voorzien - de efficiëntie van elk zonnepaneel, hebben runderen complexe magen met micro-organismen die hen toelaten op gras te overleven, en omzeilen bacteriën steeds weer nieuwe antibiotica. De wetenschap die de verwondering over zoveel 'vernuft' vertaalt naar concrete wetenschappelijke vragen en experimenten is de biologie, de studie van het leven.

Omdat alle levensvormen een gemeenschappelijke oorsprong delen, vertonen ze een opmerkelijke uniformiteit. Dat ze opgebouwd zijn uit één of meerdere cellen, DNA gebruiken als erfelijk materiaal en eenzelfde genetische code hanteren, zijn maar enkele voorbeelden die we onder de loep nemen. Vervolgens gaan we dieper in op de diversiteit van het leven: hoe passen organismen zich aan hun omgeving aan, tot welke verscheidenheid aan soorten leiden de evolutieprocessen, en hoe treden al die soorten met elkaar in interactie? Ten slotte beantwoorden we de vraag waarom de impact van de mens - eigenlijk slechts een jong twijgje aan de Stamboom van het Leven - zo ingrijpend is.
ISBN: 978-90-334-7538-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.