ITEM METADATA RECORD
Title: De bestraffingssociologie van David W. Garland
Authors: Daems, Tom
Issue Date: 2009
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Series Title: Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid
Abstract: Een van de meest toonaangevende stemmen in de hedendaagse criminologie is ongetwijfeld David W. Garland. Vanaf zijn eerste publicaties in het begin van de jaren tachtig tot op heden heeft hij zijn stempel gedrukt op het debat in de internationale criminologie. Zijn interesses situeren zich in de domeinen van de geschiedenis van de criminologie, het ontstaan en de transformatie van strategieën van criminaliteitscontrole en vooral de uitwerking en beoefening van de bestraffingssociologie.
Dit boek biedt een leidraad tot het leven en werk van Garland. Het gaat uitvoerig in op de verschillende fases in zijn intellectuele levensloop en besteedt in twee aparte hoofdstukken aandacht aan het grootscheepse debat dat Garland met zijn studie The Culture of Control op gang heeft gebracht. Dit boek is van belang voor studenten, docenten en onderzoekers die willen kennismaken met Garlands typerende kijk op heel wat thema's die bovenaan de wetenschappelijke en publieke agenda prijken.
ISBN: 978-90-8974-200-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009Bestraffingssociologiemanuscript preprint.pdf Published 1216KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.