ITEM METADATA RECORD
Title: Deuteronomi(sti)sche elementen in Genesis-Numeri. Een onderzoek naar criteria voor identificatie op basis van een literaire analyse van de epiloog van het ’verbondsboek’ (Exodus 23,20-33)
Authors: Ausloos, Hans
Issue Date: 1997
Table of Contents: 1. Status quaestionis van het onderzoek naar deuteronomi(sti)sche elementen in Genesis-Numeri
2. Status quaestionis van het onderzoek naar Ex 23,20-33: tekstkritische studie
3. Literaire studie
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.