ITEM METADATA RECORD
Title: Tijdige diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Gorissen, Hanne
Vermandere, Mieke
Schoenmakers, Birgitte #
Issue Date: 2009
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum B.V.
Series Title: Bijblijven vol:25 issue:8 pages:13-24
Abstract: Scepsis met betrekking tot nut en noodzaak van vroege opsporing van dementie is niet terecht. Niet alleen de patiënt, maar ook en vooral de mantelzorger is zeer gebaat bij een tijdige diagnose. De huisarts hoeft daarvoor niet per se zijn toevlucht te nemen tot screening of vroegdiagnostiek, maar zou veeleer alert moeten zijn bij de eerste verdachte signalen. Naast de drie fasen in het diagnostisch proces – inclusie, differentiaaldiagnose en zorgdiagnostiek – is als vierde fase ook de diagnostiek van de mantelzorger belangrijk.
Wat dat laatste betreft, ontbreekt huisartsen momenteel vooral aan duidelijke richtlijnen om de zorgsituatie rond een patiënt met dementie op een aanvaardbare manier te benaderen. Zonder deze richtlijnen voelen zij zich niet de meest geschikte hulpverlener om de mantelzorger te ondersteunen, hoewel deze hen wel als zodanig ziet. In elk geval is het belangrijk, de mantelzorger ook apart te consulteren, dus zonder dat de dementerende patiënt aanwezig is.
ISSN: 0168-9428
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.