ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebruik van perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters (PICC) voor langdurige antibioticatherapie bij personen met infecties: een prospectieve, descriptieve pilootstudie
Other Titles: Peripherally inserted central catheters (PICC) for long-term antibiotic therapy: a prospective, descriptive pilot study
Authors: Janssens, Christel
Delmote, Elke
Goossens, Godelieve
Sermeus, Walter
Stas, Marguerite # ×
Issue Date: Jul-2009
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 issue:7 pages:306-313
Abstract: Deze pilootstudie onderzoekt de veiligheid en het gebruik van de perifeer ingebrachte centraalveneuze katheter
(PICC), alsook de ervaringen van patiënten bij de plaatsing en tijdens de verblijfsduur van deze katheter.
In UZ Leuven werd een prospectieve, descriptieve pilootstudie uitgevoerd van januari tot september 2006,
waarbij 20 Groshong®-PICC’s werden geplaatst bij 20 patiënten die intraveneuze antibioticatherapie nodig
hadden gedurende minimaal 4 weken.
De gegevens bestonden uit klinische gegevens en patiëntenervaringen: bij de plaatsing, tijdens de follow-
up en bij de verwijdering van de PICC.
Er waren geen majeure peroperatoire problemen. Postoperatieve mineure verwikkelingen gedurende follow-
up waren trage bloedaspiratie, trage infusie en vochtverlies t.h.v. het katheterinsteekpunt. Vroegtijdige
verwijdering was noodzakelijk bij 4 patiënten door accidenteel uitschuiven, infectie en scheur.
De deelnemers gaven aan weinig ongemak te ervaren tijdens de plaatsing en het verblijf van de PICC.
De meeste patiënten zouden in de toekomst voor een soortgelijke behandeling opnieuw kiezen voor de PICC.
Naast de voordelen zijn de gerapporteerde verwikkelingen tijdens de follow-upfase gelijkaardig aan deze
van andere PICC studies. Uit deze pilootstudie blijkt dat de Groshong®-PICC een veilige en betrouwbare
centraalveneuze toegangsweg is voor langdurige intraveneuze antibioticatherapie, die goed scoort op het vlak
van patiëntentevredenheid.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Surgical Oncology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.