ITEM METADATA RECORD
Title: Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum prof. dr. Othmar Vanachter
Editors: Hendrickx, Frank
Rahmé, Anne
Vandeputte, Wim
van Putten, Mathieu
Issue Date: 2009
Publisher: Intersentia
Abstract: Dit boek bevat bijdragen van verschillend auteurs van diverse pluimage (academici, advocaten, rechtspractici), die elk vanuit hun eigen invalshoek het arbeidsrecht of het fenomeen arbeid belichten in een korte bijdrage opgedragen aan prof. dr. Othmar Vanachter ter gelegenheid van diens emeritaat.
ISBN: 978-90-5095-948-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Institute for Labour Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.