ITEM METADATA RECORD
Title: De bewakers bewaakt: de rol van de commissies van toezicht en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Authors: De Decker, Stef # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen vol:27 issue:123 pages:13-18
Abstract: Deze bijdrage gaat dieper in op de rol van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de commissies van toezicht. Na een korte historische schets, worden de precieze bevoegdheden van deze instanties en de belangrijkste bevindingen en pijnpunten uit de jaarverslagen over 2005, 2006 en 2007 uiteengezet. Een blik op de toekomst sluit deze bijdrage af.
ISSN: 0772-5167
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.