ITEM METADATA RECORD
Title: De Belgische onderneming en juridische en economische dubbele belasting: enkele procedurele aandachtspunten
Authors: Neyt, Robert # ×
Issue Date: Sep-2009
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Fiscaal Recht issue:366 pages:655-675
Abstract: Belgische vennootschappen die worden geconfronteerd met internationale dubbele belasting, of hiermee dreigen te worden geconfronteerd, beschikken over meerdere mogelijkheden om deze al naar het geval te laten opheffen of te voorkomen. Elk van deze mogelijkheden heeft echter zowel procedurele bijzonderheden als specifieke beperkingen. Deze bijdrage wijst erop dat de omzichtige belastingbetaler beter niet al zijn hoop op één procedure plaatst en dat hij, indien hij zich op meerdere procedures beroept, dit met omzichtigheid dient te doen. Na een schets van het probleem van juridische en economische dubbele belasting, worden eerst de Belgische interne rechtsmiddelen besproken. Hieruit zal vooral blijken dat deze onvoldoende garanties bieden voor de belastingbetaler, die zich daarom, voor zover mogelijk, beter eveneens beroept op de procedure voor onderling overleg uit dubbelbelastingverdragen alsook, indien van toepassing, het EG Arbitrageverdrag. Beide procedures worden achtereenvolgens toegelicht vanuit een Belgisch perspectief met bijzondere aandacht voor de administratieve commentaar. Tot slot, wordt onderzocht in hoeverre de belastingplichtige deze procedures in parallel kan voeren.
ISSN: 0770-8785
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Tax Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De Belgische onderneming TFR.pdf Published 2323KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.