ITEM METADATA RECORD
Title: Vakuumisolasjon [Vacuum insulation]
Authors: Meløysund, Vivian
Jelle, Bjørn Petter
Grynning, Steinar
Baetens, Ruben
Uvsløkk, Sivert
Issue Date: Feb-2009
Series Title: Byggeindustrien vol:2 pages:29
Abstract: Strengere energikrav fører til tykkere vegger, tak og golv. Neste generasjons bygninger vil være lavenergi-, passiv- eller nullenergibygninger med veggtykkelser opp mot ca. 400 mm og enda tykkere tak. Det er derfor et behov for å utvikle effektive isolasjonsmaterialer med reduserte tykkelser. I forskningsprosjektet ROBUST blir det nå forsket på vakuumisolasjonspaneler og andre høyeffektive isolasjonsmaterialer og -løsninger.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Building Physics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Grynning 2009 _ Vakuumisolasjon.pdfMain article Published 219KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.