ITEM METADATA RECORD
Title: 't Scharnier: studieondersteuning aan huis
Other Titles: Een evaluatie
Authors: Juchtmans, Goedroen
Vandenbroucke, Anneloes
Issue Date: 2008
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: ’t Scharnier in Brugge is een proeftuinproject dat de onderwijskansen van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen wil verhogen. Na schooltijd gaan studenten bij leerlingen met leerachterstand thuis langs om hen extra begeleiding te geven. Op vraag van het project, wordt in dit HIVA-rapport hun werking geëvalueerd. Daartoe werden de afbakening van de doelgroep onderzocht en het programmadesign en de implementatie van dit programma onder de loep gehouden. Het rapport sluit af met een slotevaluatie van de hoofddoelstellingen en enkele aanbevelingen.
’t Scharnier onderscheidt zich van de klassieke huiswerkklassen door begeleiding thuis aan te bieden en een intensieve opvolging en begeleiding van zowel gezinnen als studenten te garanderen. Dit blijkt ook uit hun centrale motto: “studieondersteuning is meer dan huiswerkbegeleiding”. Onderwijskansen verhogen veronderstelt volgens hen immers in de eerste plaats dat de kwetsbare gezinscontext, die de leerachterstand veroorzaakt, sterker wordt gemaakt. Studieondersteuning is daarmee niet enkel op het schoolse gericht, maar op de hele context van de leerlingen. De leerlingen én hun gezin empoweren staat daarbij centraal.
De evaluatie maakt duidelijk dat deze programmakenmerken de dagelijkse werking ook effectief sturen en tot goede resultaten leiden. Het gratis aanbod, de gedrevenheid van het team, het empowerment-perspectief als hefboom tot verandering en de intensieve begeleiding van de studenten vormen de succesfactoren. Naast de succesfactoren, vallen ook enkele knelpunten op. Zo heeft het project ondermeer last van zijn eigen succes. De vraag naar de studieondersteuning is groter dan het aanbod studenten. Ook de onduidelijke rol van de scholen binnen dit project vraagt verduidelijking. Het rapport schetst op dit punt enkele mogelijke pistes en werkt ook enkele suggesties naar de overheid uit.
ISBN: 978-90-5550-456-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1228.pdf Published 566KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.