ITEM METADATA RECORD
Title: Moeten ouders de opvoeders van hun kinderen zijn?
Authors: Ramaekers, Stefan # ×
Issue Date: Oct-2009
Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Series Title: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek vol:4 pages:8-17
Abstract: Kinderen opvoeden is vandaag voor veel ouders een heel andere taak dan een paar decennia geleden. Zo is er de druk op het gezin vanwege de noodzaak van een tweeverdienerhuishouden. We willen onze kinderen alle kansen bieden en ze niets, of toch weinig, ontzeggen. Daarnaast willen we ook zelf, in onze partnerrelatie en als individu, een rijk gevuld leven leiden – iets wat men her en der gebald probeert te vatten onder het begrip ‘individualisering’. Veel gezinnen hebben bovendien geen ruim sociaal netwerk van grootouders en vrienden meer waarop ze kunnen terugvallen. Opvoeden lijkt er dus niet gemakkelijker op geworden en we spreken daar doorgaans over in termen van ‘een uitdaging’. Blijkbaar hebben we ons een bepaalde visie op de opvoeding van kinderen eigen gemaakt die we als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Daarachter schuilt echter een niet zo vanzelfsprekende invulling van opvoeden, het doel daarvan, de rol van de ouders en de vaak noodzakelijk geachte begeleiding. Misschien is het dus eens tijd om buiten de gekende paden te treden en een alternatieve benadering van opvoeding en opvoedingsondersteuning te belichten.
ISSN: 1377-5537
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009_Ramaekers_Moeten ouders de opvoeders van hun kinderen zijn.pdf Published 155KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.