ITEM METADATA RECORD
Title: Werkplekcondities lerend gebruiken
Authors: Baert, Herman # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Performa Uitgeverij
Series Title: Develop vol:5 issue:2 pages:40-52
Abstract: De belangstelling voor het leren op en nabij de werkplek neemt toe. De vraag rijst echter hoe zicht en 'greep' te krijgen op het leren op de werkplek en hoe daartoe een beleid te voeren. Het werkplekleren en de deelname van medewerkers aan informele leerpraktijken zijn immers veel minder te vatten en te sturen met het bekende HRD-arsenaal.
ISSN: 1574-8138
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.