ITEM METADATA RECORD
Title: Strafrechtelijk ketenbeheer in het perspectief van een geïntegreerd veiligheidsbeleid: het openbaar ministerie als regisseur ?
Authors: Van Daele, Dirk
Issue Date: 2009
Publisher: Maklu
Host Document: De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank pages:137-155
ISBN: 978-90-466-0249-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.