ITEM METADATA RECORD
Title: De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang tussen verbintenissen en de toetsing van een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw
Other Titles: noot onder Antwerpen 29 juni 2007
Authors: De Coninck, Julie # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(2009-2010) pages:108-112
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Methodology of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.