ITEM METADATA RECORD
Title: Emission Tomography Techniques for Non-Invasive Presurgical Evaluation of Patients with Refractory Partial Epilepsy (Emissie tomografie technieken voor niet-invasieve preoperatieve evaluatie van patiënten met refractaire partiële epilepsie)
Other Titles: Emission Tomography Techniques for Non-Invasive Presurgical Evaluation of Patients with Refractory Partial Epilepsy
Authors: Baete, Kristof
Issue Date: 22-Jun-2006
Abstract: Emissie tomografie van de cerebrale doorbloeding en glucose metabolisme is nuttig voor de niet-invasieve preoperatieve evaluatie van patiënten met moeilijk te behandelen partiële epilepsie. Dit werk verschaft technieken die de invloed van beeld degradatie effecten op de detectie van epileptische regio's reduceren. Een op anatomie gebaseerd maximum-a-posteriori (A-MAP) algoritme voor partieel volume correctie van de activiteit in de grijze stof werd ontwikkeld. De methode gebruikt gesegmenteerde kern-spin tomografie data en kennis van de pathologie. A-MAP levert excellente resultaten en is met succes in de praktijk toegepast. Daarnaast hebben we de invloed van de reconstructie methode en de techniek voor ruisonderdrukking onderzocht voor het karakteriseren van gegroepeerde voxels bij subtractie SPECT. De resultaten tonen aan dat A-MAP toegepast op SPECT data de nauwkeurigheid bij de preoperatieve lokalisatie van epileptische regio's verbetert.
ISBN: 90-5682-704-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Radiology
ESAT - PSI, Processing Speech and Images
Research Group Experimental Neurology
Nuclear Medicine & Molecular Imaging
Laboratory for Epilepsy Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
phdthesis_kristof_baete.pdf Published 3375KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.