ITEM METADATA RECORD
Title: Thrombomodulin, Protein C and Neighbours: Regulating Multiple Biological Systems
Authors: Conway, Edward
Issue Date: 5-Jan-2006
Abstract: Het vasculair endotheel is een omvangrijke, dynamische cellaag die bescherming biedt tegen de voortdurende stress-situaties waaraan een organisme blootgesteld is. Evolutionair hebben zich verschillende mechanismen ontwikkeld die instaan voor het behoud van normale functie en gezondheid, bijvoorbeeld, snelle en efficiënte recrutering van leukocyten naar infectiehaarden, effectieve vrijzetting van cytokines en groeifactoren, snelle doch gecontroleerde activatie van de bloedstolling na trauma of verwonding, behoud van vasomotor functie, optimale voorziening van zuurstof en voedingsstoffen tijdens zwangerschap, groei en ontwikkeling, en de capaciteit nieuwe vaten aan te maken indien nodig. De moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van deze beschermende processen, intrinsiek aan het vasculair stelsel, zijn nog niet goed gekarakteriseerd. Nochtans is een geode kennis van deze processen een voorwaarde voor het ontwerpen van nieuwe en effectieve behandelingstherapieën. Het zogenaamde ┬ôproteïne C-thrombomoduline┬ö mechanisme werd oorspronkelijk beschreven als een fysiologisch relevant, natuurlijk anti-stollingssysteem, waarbij storingen in dit systeem aanleiding geven tot stollingsziektes. Recente inzichten wijzen echter op een uitgebreider effect van verschillende sleutelcomponenten van dit anti-stollingssysteem, i.e. proteïne C, thrombomoduline, thrombine en de endotheliale proteïne C receptor, op meerdere biologische systemen betrokken bij inflammatie, aangeboren immuniteit, hemostase, fibrinolyse en celproliferatie. Structurele domeinen van elk van deze proteïnes interageren met een waaier aan oplosbare eiwitten en endotheliale membraaneiwitten. Daarbij moduleren ze intracellulaire signaleringswegen die zorgen voor het behoud van homeostase in gezondheid en ziekte. Het doel van deze thesis is een grondig inzicht te bieden in de moleculaire mechanismen die het proteïne C-thrombomoduline systeem controleren, de interacties met andere biologische systemen te belichten, de mogelijke klinische impact vanuit diagnostisch en therapeutisch oogpunt te beschrijven, en tot slot, perspectieven te bieden voor verder onderzoek naar dit complex maar fascinerend systeem.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular and Vascular Biology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.