ITEM METADATA RECORD
Title: Energietransferdynamica in synthetische en biologische multichromofoor systemen
Other Titles: Energy transfer dynamics in synthetic and biological multichromophoric systems
Authors: Schroeyers, Wouter
Issue Date: 24-Mar-2005
Abstract: Het doctoraatsproefschrift richt zich op het onderzoek van processen die plaatsgrijpen in de aangeslagen toestand van multichromofore moleculen. Nieuwe methodologieën werden ontwikkeld en vervolgens toegepast voor het bestuderen van het excitatie-energie ‘hopping’ proces. In eerste instantie werd energie ‘hopping’ bestudeerd tussen de vier chromoforen van een rigied dendrimeer. Een gevolg van het energie ‘hopping’ proces is dat de verschillende chromoforen in functie van tijd kunnen optreden als fluorescerende ‘trapping sites’. Dit kan aangetoond worden door in functie van de tijd de oriëntatie van de transitiedipool van de emitterende chromoforen te volgen. We gebruiken de ‘wide field defocusing’ techniek om de oriëntatie van de transitiedipool van het emitterende chromofoor in een individueel dendrimeer te bepalen. Een andere nieuwe methode voor de studie van energietransfer in multichromofoor systemen is gebaseerd op het opnemen van fluorescentievervaltijdstrajecten van individuele dendrimeren in een dunne (< 100 nm) polymeerfilm. Wanneer een chromofoor zich in de nabijheid van een diëlektrische (polymeer-lucht) grenslaag bevindt is de fluorescentievervaltijd voornamelijk afhankelijk van de transitiedipool-oriëntatie van het emitterende chromofoor. Door middel van deze nieuwe methodologieën verifiëren we de toepasbaarheid van het zogenaamde ‘hopping’ model aangetoond voor het onderzochte dendrimeer. In tweede instantie gebruiken we dan dit ‘hopping’ model om de dynamica in de aangeslagen toestand van het biologische ‘light harvesting’ antenne complex, B-fycoerythrine, te verklaren. De energietransferdynamica in B-fycoerythrine wordt zowel op het ensemble als op het ‘single molecule’ niveau onderzocht. Met deze tweede studie wordt de algemene geldigheid van het ontwikkelde energietransfer model aangetoond.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Imaging and Photonics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.