ITEM METADATA RECORD
Title: Firm and industry adjustment under de-industrialisation and globalisation of the Belgian economy
Other Titles: Firm and industry adjustment under de-industrialisation and globalisation of the Belgian economy
Authors: Coucke, Kristien
Issue Date: 21-Sep-2005
Abstract: Dit onderzoek belicht de kwetsbare positie van Belgische industriële ondernemingen in confrontatie met een doorgedreven desindustrialisatie en globalisering van de economie. In toenemende mate hebben dochterbedrijven van multinationale ondernemingen hun marktaandeel verhoogd ten koste van inheemse ondernemingen, niet door een verhoging van hun lokale industriële productie in België maar via een verhoogde invoer van half afgewerkte producten in combinatie met een toenemende relocatie van hun activiteiten. Omwille van hun operationele flexibiliteit zijn multinationale ondernemingen in staat om voordeel te halen uit de internationale verschillen in toeleveringsvoorwaarden om hun productiekosten te verlagen, wat resulteert in een sterkere concurrentie en de uitstoot van vele Belgische industriële ondernemingen. Het onderzoek toont het competitief nadeel aan van grote ondernemingen die geen invoeractiviteiten vanuit het buitenland hebben en benadrukt het belang van flexibiliteit in de productiekosten en/of de productie van gedifferentieerde goederen. De nood om de productiviteit te verhogen en de productiekosten te verlagen, dwingt ondernemingen ertoe om de minder kostefficiënte fasen in hun productieproces uit te besteden. Via internationale uitbestedingsactiviteiten kunnen ondernemingen tegelijkertijd flexibiliteit in capaciteit en productiekosten verwerven, een strategische combinatie die belangrijker wordt in een omgeving die snel vernadert. Het belang van deze duale flexibiliteit wordt de laatste tien jaren sterk bevestigd door een toenemende fragmentatie van productieactiviteiten over de verschillende landsgrenzen heen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven
Research Center of Monetary and Information Economics, Leuven
LICOS - Centre for Institutions and Economic Performance, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.