ITEM METADATA RECORD
Title: Hall effect and magnetoresistivity of La2-x Srx CuO4 thin films in high magnetic fields
Other Titles: Hall effect en magnetoresistiviteit van La2-x Srx CuO4 dunne filmen in hoge magnetische velden.
Authors: Wambecq, Tom; M9815240
Issue Date: 23-Nov-2006
Abstract: In deze thesis hebben we de evolutie van de transport eigenschappen (weerstand en Hall Effect) met dotering van La2-xSrxCuO4 (LSCO) onderzocht. Deze eigenschappen werden onderzocht in een groot temperatuursgebied (4-300 K) en in hoge magneetvelden (50 T). Het gebruik van hoge magneetvelden is essentieel voor het ontrafelen van de normale toestand bij lage temperaturen, toestanden die anders verborgen blijft achter de supergeleidende toestand. De systematische studie van de transport eigenschappen van LSCO als functie van de dotering heeft de aanwezigheid van de lading-rijke 1D gebieden (strepen) aangetoond. Deze strepen vertonen uiteindelijk een 1D transport karakter beneden de zogenaamde “spin-kloof” temperatuur T*(x). Koppeling tussen de strepen in de buurt van de kritische temperatuur TC zorgt ervoor dat het 2D karakter van de koperoxide vlakken terug wordt hersteld. Deze 2D koppeling is verantwoordelijk voor het 2D Aslamasov-Larkin fluctuatie gedrag in de buurt van TC en voor de supergeleiding beneden TC . Bij lage temperaturen wanneer deze strepen ontkoppeld worden, door bijvoorbeeld een hoog magneetveld, wordt het 1D karakter van de strepen teruggevonden. Wanneer er zich in deze strepen onzuiverheden bevinden leidt dit tot een isolator gedrag in ondergedoteerd LSCO bij T → 0.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Solid State Physics and Magnetism Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.