ITEM METADATA RECORD
Title: Seismische studies van geselecteerde Beta Cephei sterren: Beta Centauri, Nu Eridani en 12 Lacertae
Other Titles: Seismic Studies of selected Beta Cephei stars: Beta Centauri, Nu Eridani and 12 Lacertae.
Authors: Ausseloos, Mario
Issue Date: 8-Jul-2005
Abstract: Asteroseismologie is een onderzoeksdomein in de astrofysica waarin pulsaties van sterren worden bestudeerd om zo meer informatie af te leiden over de inwendige sterstructuur. Wij onderzochten de kracht van dergelijke seismologische technieken in het geval van massieve B-type sterren. Deze sterren zijn immers de voorlopers van de supernovae waardoor het interstellair medium chemisch wordt verrijkt. Concreet voerden we een gedetailleerde analyse uit van de Beta Cephei sterren Beta Cen, Nu Eri en 12 Lac. Eerst ontwierpen we een iteratiemethode om nauwkeurige radiale snelheden te bepalen voor beide componenten van de dubbelgelijnde spectroscopische dubbelster Beta Cen. Op basis hiervan bepaalden we zeer preciese waarden voor de baanparameters, de afstand tot het systeem en de meest nauwkeurige massaschattingen ooit afgeleid voor een Beta Cephei ster. We toonden ook aan dat het de snelst roterende component is die pulsaties vertoont met hoge graad. Vervolgens berekenden we een grote verzameling geavanceerde stermodellen en implementeerden we daarrond een software architectuur om de seismologische analyse nagenoeg volledig te automatiseren. Dit bereidt ons voor op de grote hoeveelheid pulsatiedata die we verwachten van toekomstige ruimtemissies, in het bijzonder COROT. Door gebruik te maken van deze methodologie en de pulsatiedata die werden verkregen door recente multi-site campagnes, toonden we aan dat de huidige stermodellen niet in staat zijn om de waargenomen stertrillingen van Nu Eri en 12 Lac te verklaren en dat er daarom fysische ingredienten ontbreken in deze modellen. Door deze resultaten, die behaald werden op basis van een relatief klein aantal pulsatiefrequenties enerzijds en met het vooruitzicht op ruimtemissies zoals COROT die een grote hoeveelheid data zullen verzamelen met ongekende nauwkeurigheid anderzijds, zien we de toekomst van de asteroseismologie van massieve B-type sterren zeer optimistisch tegemoet.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Institute of Astronomy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.