ITEM METADATA RECORD
Title: Synergy between G protein-coupled receptor agonists in neutrophil chemotaxis
Other Titles: Synergy between G protein-coupled receptor agonists in neutrophil chemotaxis
Authors: Gouwy, Mieke
Issue Date: 17-May-2005
Abstract: Migratie van leukocyten in het lichaam is een essentieel onderdeel voor een efficiënte werking van het immuunsysteem. De moleculen die instaan voor de regulatie van deze celmigratie worden 'chemokinen' genoemd. Deze chemotactische cytoki nen zorgen ervoor dat leukocyten selectief worden aangetrokken naar de plaats van ontsteking. Hierbij hechten leukocyten zich vast aan de endotheelcellen en migreren ze op basis van een chemokinegradiënt doorheen de endotheellaag naar het onderliggend weefsel. Voor een maximale inductie van chemokinen door diverse ontstekingscytokinen is soms synergetische interactie vereist, terwijl chemokinen onderling ook rechtstreeks samenwerken om de celmigratie te bevorderen. Synergie tussen chemokinen treedt waarschijnlijk vaak op in vivo omdat vele ontstekingschemokinen samen geïnduceerd worden door virale of bacteriële producten en door cytokinen aanwezig in het geïnfecteerde weefsel, waar ze direct met elkaar kunnen coöpereren om de lokale inflammatoire respons te verhogen. In deze doctoraatsstudie werd aangetoond dat diverse chemotactische stoffen en in het bijzonder chemokinen, coöpereren bij de aantrekking van neutrofiele granulocyten naar een ontstoken weefsel. Regakine-1 is een chemokine dat constitutief aanwezig is in serum, een zwakke chemotactische activiteit bezit doch in synergie treedt met interleukine-8 en andere ontstekingsmediatoren voor optimale migratie van neutrofiele granulocyten. In dit proefschrift wordt verder aangetoond dat dit proces van synergie eerder een algemeen fenomeen is dat ook optreedt tussen andere induceerbare of constitutieve chemokinen. Het moleculair mechanisme van dit coöperatief effect tussen chemokinen, werd in dit proefschrift verduidelijkt door neutralisatie van de synergie met specifieke chemokine-antilichamen of met selectieve receptorantagonisten. De synergie tussen chemokinen houdt receptor-gemedieerde gebeurtenissen in, waarbij binding van beide agonisten op hun eigen receptor blijkbaar noodzakelijk is om in samenwerking de celmigratie te bevorderen. De relevantie van deze in vit ro gegevens werd bevestigd door in vivo experimenten, die aantonen dat muizen gelijktijdig intraperitoneaal geïnjecteerd met CC en CXC chemokinen, een meer dan cumulatieve infiltratie van neutrofiele granulocyten vertonen in de buikholte. Samengevat illustreren deze gegevens dat dit synergie fenomeen van belang kan zijn tijdens een vroeg stadium van de ontstekingsreactie wanneer constitutieve chemokinen kunnne coöpereren met suboptimale concentraties induceerbare chemokinen om snel fagocyten naar de infectiehaard aan te trekken. Anderzijds, kan dergelijke synergie wijzen op een aanhoudende instroom van leukocyten waneer de concentratie van ontstekingsmediatoren is afgenomen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory of Molecular Immunology (Rega Institute)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.