ITEM METADATA RECORD
Title: Photoproduction of vitamin D3 and activation into 1,25-dihydroxyvitamin D3 in human epidermal keratinocytes, dermal fibroblasts and other cell types
Other Titles: Fotoproductie van vitamine D3 en activatie tot 1,25-dihydroxyvitamine D3 in humane epidermale keratinocytes, dermale fibroblasten en andere celtypen.
Authors: Vantieghem, Katleen; M9600334
Issue Date: 11-Sep-2006
Abstract: De huid speelt een belangrijke rol in het foto-endocrien vitamine D syst em. Het is niet alleen de bron van vitamine D, het is ook een belangrijk doelorgaan voor 1,25-dihydroxyvitamine D3, de actieve vorm van vitamine D. Bovendien is het in staat vitamine D te activeren tot 1,25-dihydroxy vitamine D3. Deze vaststelling dat alle stappen van het vitamine D syste em aanwezig zijn in de epidermis was het vertrekpunt om het vitamine D s ysteem van naderbij te onderzoeken. We stelden vast dat alle stappen van het foto-endocrien vitamine D syste em functioneel aanwezig zijn in epidermale keratinocyten aangezien we vi tamine D activiteit en 1a,25-dihydroxyvitamine D3-productie konden aanto nen na blootstelling aan een fysiologische dosis UVB bestraling en mits voorbehandeling met een sterol Δ7-reductase inhibitor om het provit amine D gehalte te verhogen. Deze eigenschap is uniek, maar niet keratin ocyt-specifiek aangezien ten minste twee andere celtypes –met name intes tinale CaCo-2 cellen en THP-1 macrofagen- eveneens in staat waren tot UV B-geïnduceerde vitamine D activiteit en 1a,25-dihydroxyvitamine D3 produ ctie. Dermale fibroblasten daarentegen produceren 25-hydroxyvitamine D3 maar geen 1a,25-dihydroxyvitamine D3 na UVB blootstelling. Tenslotte wer d het mechanisme van de opstapeling van provitamine D of 7-dehydrocholes terol in de huid verder bestudeerd aangezien dit noodzakelijk is voor vi tamine D fotoproductie. Stimulatie van de cholesterol biosynthese, induc tie van keratinocyt differentiatie en vermindering van intracellulaire N ADPH leidden tot een opstapeling van 7-dehydrocholesterol. Verder onderz oek is echter nodig om het precieze mechanisme van de epidermale opstape ling van 7-dehydrocholesterol te ontrafelen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Laboratory of Dermatology
Clinical and Experimental Endocrinology
Laboratory of Dermatoimmunology (+)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.