ITEM METADATA RECORD
Title: Allochtone religiositeit en de productie van een etnisch herinneringsveld. Een antropologische studie bij twee allochtone geloofsgemeenschappen in Brussel
Authors: Dumont, Wouter
Issue Date: 4-May-2006
Publisher: KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, Leuven, 2006
Description: Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.