ITEM METADATA RECORD
Title: Subspace Identification for Linear, Hammerstein and Hammerstein-Wiener Systems (Deelruimte identificatie voor lineaire, Hammerstein en Hammerstein-Wiener systemen)
Other Titles: Subspace Identification for Linear, Hammerstein and Hammerstein-Wiener Systems
Authors: Goethals, Ivan; M9607566
Issue Date: 24-May-2005
Abstract: In deze thesis bespreken we deelruimte-identificatie algoritmen voor lineaire, Hammerstein en Hammerstein-Wiener systemen. Hoewel lineaire deelruimte-identificatie algoritmen reeds meerdere jaren in omloop zijn, werd recent aangetoond dat zij onder bepaalde experimentele condities kunnen falen of onbetrouwbare resultaten opleveren. Nieuwe oplossingen voor deze problemen, gesteund op lineaire deelruimte-identifcatie en regularizatie, zullen worden voorgesteld en vergeleken met bestaande benaderingen In een tweede deel van de thesis zal de aandacht worden toegespitst op niet-lineaire deelruimte-identificatie voor Hammerstein en Hammerstein-Wiener systemen. Door het combineren van ideeen omtrent kleinste kwadraten steun-vector algoritmen (LS-SVMs) met klassieke deelruimte-identificatie algoritmen voor lineaire systemen wordt aangetoond dat betrouwbare deelruimte-identificatie algoritmen voor Hammerstein en Hammerstein-Wiener systemen kunnen worden bekomen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - STADIUS, Stadius Centre for Dynamical Systems, Signal Processing and Data Analytics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.