ITEM METADATA RECORD
Title: Daderschap en toerekening bij rechtspersonen
Authors: Franssen, Vanessa # ×
Issue Date: Aug-2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht vol:4 issue:4 pages:227-248
Abstract: Daderschap en toerekening bij rechtspersonen. Onduidelijke definiëring en dubbelzinnige keuzes in Wet 4 mei 1999 op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. Kritische analyse wetgeving en rechtspraak.
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.