ITEM METADATA RECORD
Title: Enkele kanttekeningen bij de 'Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool'
Authors: Verschaffel, Lieven # ×
Issue Date: 1988
Publisher: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Series Title: Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk issue:6 pages:11-16
Description: (vorige titel: Tijdschrift voor Nascholing en Onderzoek van het Rekenwiskundeonderwijs.)
ISSN: 1877-444X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.