ITEM METADATA RECORD
Title: Een basisdocument voor de wordingsgeschiedenis van het gilde- en ambachtswezen in Brabant tijdens de Middeleeuwen: het Lierse "ouden gulden charter" van 1275
Authors: Van der Wee, Herman ×
Van Mingroot, Erik #
Issue Date: 1976
Series Title: Bijdragen tot de Geschiedenis vol:59 pages:123-144
ISSN: 0006-2286
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.