ITEM METADATA RECORD
Title: Het arrest VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV & Galatea BVBA tegen Sanoma Magazines Belgium NV: Het Belgische verbod op "koppelverkoop" definitief van de baan
Other Titles: Het Belgische verbod op "koppelverkoop" definitief van de baan
Authors: Parlak, S├╝leyman # ×
Issue Date: 1-Sep-2009
Series Title: Nederlands tijdschrift voor Europees recht issue:07 pages:253-259
Abstract: In het arrest VTB-VAB tegen Total en BVBA tegen Sanoma
heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat Richtlijn
2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
aldus dient te worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen
een nationale regeling zoals die aan de orde is in de hoofdgedingen
die, behoudens bepaalde uitzonderingen, elk
‘gezamenlijk aanbod’ van een verkoper aan een consument
verbiedt, ongeacht de specifieke omstandigheden van het
concrete geval.
Hof van Justitie 23 april 2009, zaak C-261/07, VTB-VAB
tegen Total Belgium en C- 299/07 Galatea BVBA tegen
Sanoma Magazines Belgium NV.
ISSN: 1382-4120
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Consumer Competition & Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
boom-nter20090831.07.04_data.pdf[VTB-VAB-Total] Het Belgische verbod op koppelverkoop definitief van de baan. Published 227KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.