ITEM METADATA RECORD
Title: Het rekenen van jonge migrantenkinderen in het Vlaams Lager Onderwijs. Resultaten van een schoolvorderingentoets niveau eerste leerjaar
Authors: Pauwels, A. ×
Verschaffel, Lieven
Poelmans, P. #
Issue Date: 1990
Series Title: Pedagogisch Tijdschrift vol:15 issue:6 pages:337-348
Abstract: Deze studie had tot doel een beter zicht te krijgen op de omvang en de aard van de algemeen vermoede achterstand inzake rekenprestaties bij migrantenkinderen na één jaar formeel rekenonderwijs. Uitgaande van het leerplan wiskunde werd er een rekentoets niveau eerste leerjaar samengesteld. Deze toets werd afgenomen in een aantal klassen die onderling verschilden wat betreft hun cultureel-etnische samenstelling. De resultaten van de toets tonen aan dat de migrantenkinderen reeds na één jaar formeel onderricht een behoorlijke achterstand hebben ten opzichte van de Vlaamse kinderen. Deze achterstand bleek het grootst voor het meest taal-afhankelijke onderdeel uit het leerplan, namelijk vraagstukken. Daarnaast bleken zowel de Vlaamse als de vreemde leerlingen in zogenaamde concentratieklassen lager te scoren dan in klassen met een gemengde en een overwegend Vlaamse samenstelling; tussen de leerlingen uit de twee laatstgenoemde soorten klassen werd er geen significant verschil vastgesteld.
ISSN: 0169-2127
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
rekenen_v_migrantkind.pdf Published 856KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.