ITEM METADATA RECORD
Title: Het meten van de neerslag met behulp van een lokale neerslagradar: eerste resultaten
Authors: Goormans, Toon ×
Willems, Patrick
Van Assel, Johan
Berlamont, Jean #
Issue Date: Dec-2008
Publisher: HolaPress Uitgeverij
Series Title: Rioleringswetenschap vol:32 pages:56-71
Abstract: Het huidige rioleringsontwerp en –beheer maakt veelvuldig gebruik van resultaten van modelsimulaties. Omwille van een beperkte beschikbaarheid aan neerslaggegevens met een voldoend hoge ruimtelijke resolutie wordt vaak een uniforme neerslaginvoer verondersteld, ondanks het besef dat deze veronderstelling tot grote fouten kan leiden in de simulatieresultaten. Radargegevens kunnen dit tekort aan ruimtelijke gegevens opvangen, en sinds kort voert Aquafin nv, samen met de Afdeling Hydraulica van de Katholieke Universiteit Leuven, dan ook onderzoek uit over de toepasbaarheid van een lokale neerslagradar voor het meten van de neerslag. Hiervoor beschikt het over een proefopstelling in Leuven. Dit artikel beschrijft eerst het werkingsprincipe van een neerslagradar. Daaruit blijkt reeds dat het meten van neerslag met behulp van radar onderhevig is aan een aantal foutenbronnen, waarvoor niet altijd gemakkelijk kan worden gecorrigeerd. Nadien wordt de eigenlijke proefopstelling meer in detail besproken, waarna de eerste resultaten worden toegelicht. Die resultaten tonen aan dat radarbeelden zeker een waardevolle aanvulling kunnen betekenen voor het uitvoeren van modelsimulaties, ondanks de ermee gepaard gaande onzekerheden. Verder onderzoek is echter noodzakelijk.
ISSN: 1568-3788
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hydraulics Section
Department of Civil Engineering - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VRW_ 56-71.pdfMain article Published 3259KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.