ITEM METADATA RECORD
Title: Een wonderjaar in de fysica
Authors: Dekeyser, Raf ×
Maes, Christian #
Issue Date: 2005
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: tijdschrift van wetenschap issue:9 pages:12-14
Abstract: In een reeks van vijf opmerkelijke artikelen liet Albert Einstein zien dat atomen echt bestaan, presenteerde hij zijn relativiteitstheorie en zette hij de kwantumfysica op poten. Dat alles binnen een tijdspanne van één jaar, nu precies honderd jaar geleden. Was er na die prestatie van een zesentwintigjarige klerk in een patentbureau nog werk voor de fysica of ging het slechts om het uitwerken van details?
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Theoretical Physics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2005 Karakter.pdfarticle Published 247KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.