ITEM METADATA RECORD
Title: Lentiviral vector technology: applications for neuronal gene transfer and for the study of the molecular virology of HIV
Authors: Claeys, Anje
Issue Date: 27-Apr-2004
Abstract: Gentherapie kan omschreven worden als het inbrengen van genetisch materiaal in de cel om een bestaande abnormaliteit te corrigeren enerzijds of om een cel te voorzien van een nieuwe functie anderzijds waardoor een therapeutisch effect bekomen kan worden. Door de eeuwen heen zijn virussen geëvolueerd tot vehikels die op een zeer efficiënte manier de cel kunnen binnendringen en er hun genetisch materiaal deponeren. Oorspronkelijk werden ze bestudeerd als dodelijke vijanden die in de eerste plaats vernietigd moesten worden. Nu echter de complexe en ingenieuze levenscyclus van allerhande virussen achterhaald is, is het duidelijk geworden dat virussen ook ten goede kunnen aangewend worden, met name als transportvehikel voor therapeutisch genetisch materiaal.

Lentivirale vectoren (LV) zijn vehikels afgeleid van lentivirussen zoals het humaan immunodeficiëntie virus (HIV). LV hebben een aantal unieke eigenschappen die hen uitermate geschikt maakt voor gentherapie, waaronder hun mogelijkheid tot stabiele integratie van hun genetisch materiaal in het genoom van de gastheercel en hun mogelijkheid om niet-delende cellen op een efficiënte wijze te transduceren. Het vormt dan ook een uitdaging om één van de meest gevreesde ziekteverwekkers van deze tijd om te bouwen tot een remmer van ziekten die voornamelijk niet-delende cellen, zoals hematopoietische stamcellen en neuronale cellen, aantasten.

Samenvattend kunnen we stellen dat de waarde van dit werk er vooral in bestaat om een belangrijke technologie, met een groot potentieel voor toekomstige gentherapie, operationeel te maken. De introductie van de LV technologie in ons laboratorium heeft geleid tot verscheidene toepassingen. Verregaande optimalizatie en opzuivering resulteerden in hoge vectorkwaliteit. Vooreerst gebruikten we de LV technologie als een hulpmiddel voor fundamenteel onderzoek in ‘neuroscience’ en gentherapie. We verkregen efficiënte stereotactische injectie van LV in de hersenen van volwassen muizen. Ook werkten we aan een strategie gericht op specifieke transductie van neuronale cellen in het centraal zenuwstelsel, waarbij we gebruik maakten van weefsel-specifieke restrictieve elementen. Vervolgens bestudeerden we een centraal gelegen fragment (CF) in het HIV-genoom en we observeerden een repressief effect van het CF, waaruit bleek dat de lengte van het cPPT/CTS element van het HIV genoom van belang is bij het ontwerpen van meer efficiënte LV voor gentransfer. Ook gebruikten we LV als hulpmiddel om verschillende aspecten te bestuderen van de moleculaire virologie van HIV-1. We konden de functionaliteit aantonen van HIV-1 integrase, vertaald vanaf een synthetisch integrase-gen. De studie van de rol van DNA-PK en PARP toonde aan dat beide enzymen geen essentiële rol spelen gedurende retrovirale integratie, waardoor ze minder geschikt worden als antiviraal doelwit.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Group for Neurobiology and Gene Therapy
Molecular Virology and Gene Therapy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.