ITEM METADATA RECORD
Title: Standards Based Interoperability for Searching in and Publishing to Learning Object Repositories (Interoperabiliteit voor het publiceren en ontsluiten van leerobjecten in repositories met gebruik van standaarden)
Other Titles: Standards Based Interoperability for Searching in and Publishing to Learning Object Repositories
Authors: Ternier, Stefaan; S0041157;
Issue Date: 17-Mar-2008
Abstract: Gedurende de laatste jaren is de interesse in het gebruik van leerobjecten, digitaal materiaal dat het elektronisch leren ondersteunt, sterk gegroeid. Omdat het creëren van kwaliteitsvol leermateriaal vaak duur is, gaat er heel wat aandacht naar het hergebruiken van bestaand materiaal. Vele “Learning Object Repositories” (LOR’s) hebben de afgelopen jaren hun leerobjecten beschikbaar gemaakt via het World Wide Web. Samen bieden deze repositories een grote hoeveelheid leerobjecten aan. In dit proefschrift worden 2 onderzoeksvragen aangepakt om voor een beter hergebruik van leermateriaal te kunnen zorgen.<UL>Hoe kunnen we het gemakkelijker maken om relevante objecten te vinden? Veel repositories bieden een specifieke applicatie aan om te zoeken naar materiaal. Dit belemmert het vinden van leermateriaal, aangezien gebruikers elke repository individueel moeten doorzoeken. Dit proefschrift onderzoekt hoe een uniforme interface kan aangeboden worden tot een verzameling van repositories.Hoe kunnen we het gemakkelijker maken om leermateriaal beschikbaar te maken voor hergebruik? De tradionele procedure voor het publiceren van materiaal naar een repository is strak geïntegreerd met een specifieke repository. Het beschikbaar stellen van materiaal voor studenten gebeurt doorgaans via een elektronische leeromgeving. In dit proefschrift onderzoeken we hoe zwak gekoppelde publicatie diensten, kunnen worden geïntegreerd in auteursomgevingen, door middel van een publicatieprotocol.</UL>De eerste bijdrage van dit proefschrift is de ontwikkeling van een protocol om te zoeken en een query taal voor LOR’s. De Simple Query Interface (SQI), voorziet een oplossing voor het transporteren van zoekopdrachten naar repositories. De ProLearn Query Language (PLQL) vult SQI aan en is eenabstracte query taal die kan omgaan met hiërarchische metadata schema's.De tweede bijdrage is de ontwikkeling van de Simple Publishing Interface (SPI), een protocol om leerobjecten en metadata te transporteren naar een repository en maakt het mogelijk om meer objecten beschikbaar te maken voor hergebruik.Bovendien hebben we verschillende casussen uitgewerkt die voortbouwen op deze specificaties. SQI, PLQL en SPI zijn toegepast op een enkele repository, wat de praktische bruikbaarheid van beide protocollen valideert. Ten tweede tonen we aan dat uniforme zoektoegang aanbieden aan een netwerk van repositories mogelijk is met SQI en PLQL.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.