ITEM METADATA RECORD
Title: An Architecture-Centric Approach for Software Engineering with Situated Multi Agent Systems (Een architectuur-gebaseerde aanpak voor software ontwikkeling met gesitueerde multiagent systemen)
Other Titles: An Architecture-Centric Approach for Software Engineering with Situated Multi Agent Systems
Authors: Weyns, Danny
Issue Date: 11-Oct-2006
Abstract: De ontwikkeling en het beheer van hedendaagse gedistribueerde software toepassingen is moeilijk. Drie belangrijke redenen voor de toenemende complexiteit zijn: (1) belanghebbenden van de software hebben verschillende, vaak tegenstrijdige, kwaliteitsvereisten voor de systemen; (2) de software systemen dienen om te gaan met voortdurende wijzigingen in hun omgeving; (3) activiteit in de systemen is inherent lokaal, globale controle is moeilijk te verwezenlijken of helemaal uitgesloten.In deze thesis stellen we een aanpak voor om dergelijke complexe systemen te ontwikkelen. Deze aanpak integreert gesitueerde multiagent systemen als software architectuur in een algemeen software ontwikkelingsproces. Sleutelaspecten van de aanpak zijn architectuur-gebaseerde software ontwikkeling, zelfbeheer en decentrale controle. Architectuur-gebaseerde software ontwikkeling zet de belanghebbenden van een software systeem aan om expliciet om te gaan met tegenstrijdige kwaliteitsdoelen. Zelfbeheer laat toe dat een software systeem zelfstandig omgaat met voortdurende wijzigingen in de omgeving. Decentrale controle biedt een antwoord op de inherente localiteit van activiteit. In een systeem waar globale controle geen optie is, dient de vereiste functionaliteit gerealiseerd te worden door samenwerkende deelsystemen.Tijdens ons onderzoek hebben we een geavanceerd model ontwikkeld voor gesitueerde multiagent systemen. Dit model integreert gesitueerde agenten en de omgeving als expliciete ontwerpabstracties in een gesitueerd multiagent systeem. Het model voorziet in een aantal geavanceerde mechanismen voor adaptief gedrag. Deze mechanismen laten toe dat gesitueerde agenten zich snel kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden in het systeem. Agenten kunnen het systeem verlaten of nieuwe agenten kunnen worden toegevoegd zonder de rest van het systeem te verstoren. Controle in een gesitueerd multiagent systeem is gedecentraliseerd, de agenten werken samen om de systeemfunctionaliteit te realiseren.Uit ervaring met het ontwikkelen van verschillende gesitueerde multiagent systeem applicaties hebben we een referentiearchitectuur ontwikkeld voor gesitueerde multiagent systemen. Deze referentiearchitectuur mapt het geavanceerde model voor gesitueerde multiagent systemen op een abstracte systeemdecompositie. De referentiearchitectuur kan worden toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met soortgelijke kenmerken en vereisten. Tijdens ons onderzoek hebben we een gesitueerd multiagent systeem toegepast in een industrieel transportsysteem met automatisch bestuurde voertuigen. Het ontwerp en de evaluatie van de software architectuur van deze applicatie hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de referentiearchitectuur. De succesvolle ontwikkeling van deze complexe toepassing toont aan hoe multiagent systemen als software architectuur kunnen geïntegreerd worden in een algemeen software ontwikkelingsproces.
URI: 
ISBN: 90-5682-732-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD-thesis-Danny-Weyns.pdf Published 3961KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.