ITEM METADATA RECORD
Title: Cryptanalysis of Stream Ciphers Based on Arrays and Modular Addition (Cryptanalyse van stroomcijfers gebaseerd op arrays en modulaire optelling)
Other Titles: Cryptanalysis of Stream Ciphers Based on Arrays and Modular Addition
Authors: Paul, Souradyuti; M0231781
Issue Date: 10-Nov-2006
Abstract: In de moderne cryptografie bewijzen stroomcijfers vooral hun nut in toepassingen waarinformatie op hoge snelheid ver- en ontsleuteld moet worden (bv. hoge-resolutievideosignalen), of wanneer de beschikbare hardware onderworpen is aan strenge beperkingen(maximaal aantal gates, geheugen, etc.). In de literatuur bestaan er tal van stroomcijferswaarvan de interne toestand bestaat uit arrays, en die gebruik maken van modulaireoptelling om de uitgangsstroom te genereren. Het zeer grote aantal array-gebaseerdestroomcijfers met modulaire optelling kan toegeschreven worden aan het feit dat het gebruikvan deze componenten in software kan leiden tot zeer snelle implementaties. De voornaamstebijdrage van deze thesis is een unificatie van de analyse van stroomcijfers die gebruikmaken van arrays en modulaire optelling. Gedurende dit proces werden cryptografischezwakheden ontdekt in 9 wijdverspreide stroomcijfers en pseudo-willekeurige bit generatoren(PRBGs).Eerst geven we een aantal theoretische resultaten die toelaten om een belangrijke klassevan vergelijkingen op te lossen. Deze vergelijkingen, gekend onder de naamdifferentiele optellingsvergelijkingen} (DEA) combineren modulaire optellingenovertwee verschillende algebra\"ische groepen zoals GF(2) en GF(2 * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * *
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - STADIUS, Stadius Centre for Dynamical Systems, Signal Processing and Data Analytics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.