ITEM METADATA RECORD
Title: The Structural basis of AAV as a Gene therapeutic
Other Titles: De Structurele Basis voor het gebruik van AAV als een virale vector voor gentherapie
Authors: Vandenberghe, Luk; M9422040
Issue Date: 11-Feb-2008
Abstract: De Structurele Basis voor het gebruik van AAV als een virale vector voor gentherapieHet profiel van adeno-geassocieerde virale (AAV) vectoren voor gentherapie is veelbelovend. In het vertalen van preklinische resultaten naar therapeutische toepassing doken er echter meerdere struikelblokken die hun oorspong vinden in de onderlinge wisselwerking tussen vector en gastheer. Deze interactie determineert de efficiëntie, stabiliteit en selectiviteit van het transductieproces evenals verschillende aspecten van de immunologische en toxicologische gevolgen van een AAV gentherapie. Als basishypothese stelt deze verhandeling dat de beschrijving van de AAV biodiversiteit, meer specifiek deze van de capside structuur, inzicht brengt in de vector-gastheer interactie maar ook direct en indirect de veiligheid en efficiëntie van AAV voor gentherapie bevordert.De karakterizatie van meer dan 100 virale klonen uit weefselstalen van primaat origine lag aan de basis van een rekonstruktie van de fylogenie van de AAV familie. De beschrijving van virale recombinatie en overdracht over speciesbarrières, leidde tot een uitbreiding van de op serologie gebaseerde taxonomie. Een bioinformatica analyze van de diversiteit in capsidestructuur onthulde hypervariable domeinen en capsidemotieven die vectorfunctionaliteit bepalen. Deze struktuur-functie analyse leidde tot het ontwerpen van een uitgebreide vertegenwoordiging van de AAV biodiversiteit in een AAV vector bibliotheek. Dezevectorbibliotheek werd vervolgens aangewend op twee manieren. Een eerste benadering bestond erin het potentieel van de vectoren in deze bibliotheek te vergelijken met als doel vectoren te identificeren die nieuwe of betere eigenschappen hebben van toepassing in specifieke therapeutische toepassingen. Deze gegevens verdiepten het functioneel inzicht in de AAV struktuur. Een tweede aanpak gebruikte de bibliotheek als doelgerichte methodologie om specifieke biologische vraagstukken te beantwoorden. Zo werd de potentiële immunogeniciteit van AAV bestudeerd die recent verantwoordelijk bleek voor cellulaire immunotoxiciteit in een AAV klinische trial. Wij definieerden een structureel en functioneel motief in AAV2 dat verantwoordelijk is voor het activeren van cellulaire response tegen hetcapside. De ontwikkeling en het karakterizeren van deze nieuwe vectoren werpt licht op de AAV virologie en zijn biologie als vector voor gentherapie. Het verder definiëren van de structuur legt de fundamenten voor op maat gemaakte AAVs en voor een efficiëntere en veiligere AAVgentherapie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Virology and Gene Therapy
Faculty of Medicine, Campus Kulak Kortrijk
Research Group for Neurobiology and Gene Therapy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.