ITEM METADATA RECORD
Title: acid and non-acid gastroesophageal reflux in chronic respiratory disorders: New insights from impedance-pH monitoring and detection of gastric aspiration
Other Titles: Zure en nietzure gastro-oesofagale reflux in chronisch respiratoire aandoeningen: Een nieuwe kijk aan de hand van impedantie-pH metingen en detectie van aspiratie
Authors: Blondeau, Kathleen
Issue Date: 23-Jun-2008
Abstract: Hoewel de relatie tussen gastro-oesofagale reflux (GOR) en respiratoire aandoeningen uitvoerig bestudeerd is, blijven vele aspecten zoals de associatie tussen beide onduidelijk. Gedurende de laatste jaren zijn nieuwe technieken ontwikkeld om GOR en aspiratie te bestuderen. Het doel van onze studies was om deze nieuwe technieken te gebruiken om de relatie tussen GOR en respiratoire aandoeningen te herevalueren en om sommige van de openstaande vragen te beantwoorden. We bestudeerden GOR in patiënten met chronisch onverklaard hoesten, patiënten na longtransplantatie en patiënten met mucovisidose.Zure reflux werd geassocieerd met respiratoire aandoeningen en symptomen. De respons van patiënten met respiratoire symptomen op zuurremmende medicatie is slecht, wat suggereert dat naast zuur ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen. Oesofagale impedantiemeting maakt nu de detectie mogelijk van alle types GOR. Het gebruik van deze techniek heeft aangetoond dat niet alleen zure maar ook zwakzure reflux kan geassocieerd zijn met symptomen zoals pijn in de borst of regurgitatie. Gebruik makend van gecombineerde pH-impedantie metingen hebben we aangetoond dat in een subgroep van patiënten met respiratoire aandoeningen zwakzure reflux belangrijk kan zijn. Hoewel vele patiënten verhoogde zure reflux hadden, identificeerden we een subgroep van patiënten met enkel verhoogde zwakzure GOR.Aspiratie van maaginhoud in de longen is een van de belangrijkste mechanismen geassocieerd met GOR gerelateerde respiratoire aandoeningen. Hoewel voorgaande studies aspiratie hebben aangetoond bij patiënten met respiratoire aandoeningen, hebben de gebruikte technieken een lage sensitiviteit en specificiteit. Met onze studie hebben we bevestigd dat aspiratie frequent voorkomt na longtransplantatie aangezien pepsine aanwezig was in het Broncho Alveolair Lavage (BAL) vocht van alle long transplantpatiënten en galzuren bij de helft van hen. Detectie van maaginhoud in speeksel werd gebruikt als een alternatieve methode om patiënten te identificeren die een hoog risico op aspiratie zouden kunnen hebben. Een derde van de patiënten met mucovisidose (volwassenen en kinderen) hadden galzuren in het speeksel.Tot nu toe bleef het onduidelijk welke GOR karakteristieken aspiratie van maaginhoud in de longen zouden kunnen bevorderen. Gebruik maken van gelijktijdige GOR en aspiratie detectie hebben we aangetoond dat zwakzure reflux aspiratie kan bevorderen. De relatie tussen GOR, aspiratie en longfunctie of symptomen is nog niet volledig opgehelderd. Zure GOR is geassocieerd met symptomen zoals hoesten. Er wordt echter frequent gesuggereerd dat een verhoging in de abdominale-thoracale drukgradiënt tijdens het hoesten, reflux zou kunnen provoceren. In onze studie hebben we de tijdsrelatie tussen GOR en hoesten bepaald, gebruik makend van objectieve technieken voor zowel hoest als GOR (zuur en zwakzuur) detectie. Onze resultaten toonden aan dat zowel bij patiënten met chronisch hoesten als bij patiënten met mucovisidose, hoesten GOR niet induceerde (hoest-reflux). Daarentegen identificeerden we een subgroep van patiënten bij wie GOR, hoest “induceerde” (+SAP). Hoewel bij vele patiënten hoest werd “geïnduceerd” door zure reflux was een subgroep van patiënten bij wie hoest uitsluitend werd “geïnduceerd” door zwakzure reflux.Aspiratie van maaginhoud werd geassocieerd met longschade. Echter, de relatie tussen aspiratie en longfunctie werd nog niet volledig opgehelderd. In onze studie hebben we de aanwezigheid van maagcomponenten (pepsine en galzuren) vergeleken bij stabiele longtransplant patiënten en patiënten met BOS. Onze resultaten toonden dat in tegenstelling tot pepsine, galzuren meer frequent voorkwamen bij patiënten met BOS in vergelijking met stabiele patiënten. Daarnaast vonden we dat bij patienten met mucovisidose, hogere concentraties van maaginhoud in het speeksel waren geassocieerd met een lagere longfunctie. Deze vaststellingen suggereren dat aspiratie van maaginhoud schadelijk kan zijn voor de longen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Translational Research in GastroIntestinal Disorders
Pneumology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.