ITEM METADATA RECORD
Title: Roland Barthes en het Griekse verlangen: tragedie, filosofie, schrijven
Other Titles: Roland Barthes and the Greek desire: tragedy, philosophy, writing
Authors: Depourcq, Maarten
Issue Date: 28-May-2008
Abstract: De cultuurkritiek die Roland Barthes (1915-1980) bedreef sinds zijn eerste geschriften wordt bestudeerd vanuit de invalshoek van zijn hellenisme. Centraal staat de vraag op welke manier een opvatting van het antieke Griekenland functioneerde en kon functioneren in een onderzoek dat de structuren van het hermeneutische subject en de zogenaamde 'doxa' van de westerse cultuur problematiseerde en zelfs poogde te ondergraven. Als brandpunten in dit onderzoek gelden de Griekse tragedie (met speciale aandacht voor Brecht en Nietzsche) en de antieke filosofie (Platonisme en Epicurisme).
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.