ITEM METADATA RECORD
Title: Development Conditions of Andaroon Shehr, the Walled City of Lahore. Towards a Spatial Knowledge Base for Urban Design and Planning (Book 1 and 2)(Ontwikkelingsvoorwaarden van Andaroon Shehr, omwalde stad van Lahore. Naar een ruimtelijke kennisbasis voor stedenbouw en ruimtelijke planning (Boek 1 en 2))
Other Titles: Development Conditions of Andaroon Shehr, the Walled City of Lahore. Towards a Spatial Knowledge Base for Urban Design and Planning (Book 1 and 2)
Authors: Bajwa, Khalid; M9930823
Issue Date: 7-Feb-2008
Abstract: Deze studie onderzoekt de ontwikkelingsvoorwaarden van de Ommuurde Stad van Lahore, Pakistan. Het werkt een kennisbasis uit door de stad te analyseren vanuit een ruimte-maatschappij-perspectief. Op dit ogenblik degenereert de Ommuurde Stad tot een onleefbare ruimte. Deze toestand is gerelateerd aan het algemene beeld, de structuur en het functioneren van de stad. Het specifieke geval van de Ommuurde Stad laat toe ons het begrijpen van de stad en haar ontwikkeling te herdenken. Op basis van het uitgangspunt dat het begrijpen van de stad van cruciaal belang is om haar te kunnen veranderen, gebruikt deze studie drie uiteenlopende velden – planningspraktijk, stadsgeschiedenis en –theorie en empirisch werk – om een corpus van ‘urbane kennis’ te genereren. Kennis over haar ruimtelijkheid, materialiteit en socialiteit informeren het mogelijke ontwerp. Dit onderzoek bevestigt dat de stad een constellatie – een over de tijd opgebouwde voetafdruk – is met een relatieve integriteit en autonomie. Dit besef is van vitaal belang om beschikbare mogelijkheden en middelen te identificeren om haar te transformeren. In het huidige ontwikkelingsparadigma blijkt de planningsovertuiging voor groei naïef wanneer ze vergeleken wordt met de capaciteit om nieuwe stadsuitbreidingen te reguleren en te controleren. Het huidige paradigma onderschat de capaciteit van de stad om zelf de benadering om haar te plannen te informeren. Wij argumenteren dat een ruimtelijk-sociaal begrijpen van een stad een verstrekkende exploratie is die een nieuwe stedelijke ontwerp- en planningsbenadering kan ondersteunen en aldus bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad.Sleutelwoorden: stad, ontwikkelingsvoorwaarden, ruimte-maatschappijanalyse, stedelijk ontwerp en planning, ruimtelijke kennis, Lahore
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.