ITEM METADATA RECORD
Title: Behavioral Semantics for EROOS Conceptual Modeling: Separation of Concerns Through Nondeterminism (Gedragssemantiek voor EROOS conceptueel modelleren: scheiding van belangen aan de hand van niet-determinisme)
Other Titles: Behavioral Semantics for EROOS Conceptual Modeling: Separation of Concerns Through Nondeterminism
Authors: Bekaert, Pieter
Issue Date: 20-Jun-2006
Abstract: Conceptueel modelleren is een softwareontwikkelingsactiviteit die als doel heeft een compleet en ondubbelzinnig model te maken van het deel van de werkelijkheid dat relevant is voor het softwaresysteem in ontwikkeling. Conceptueel modelleren is gericht op de ontrafeling en beschrijving van het probleemdomein zelf, en beschouwt hierbij geen beslissingen betreffende de manier waarop het probleem technisch opgelost zal worden. Het vormt de fundering waarop het vervolg van de ontwikkeling van het softwaresysteem steunt. In object-georiënteerd conceptueel modelleren wordt de werkelijkheid gemodelleerd als een verzameling verbonden en interagerende objecten, die de structurele aspecten zowel als de gedragsaspecten van het probleemdomein verenigen. EROOS is een methode voor object-georiënteerd conceptueel modelleren die werd ontwikkeld aan het departement Computerwetenschappen van de K.U.Leuven. EROOS voorziet in een rijke verzameling van declaratieve modelleerconstructen en biedt een sterke sturing aan de bouwer van conceptuele modellen, aangaande de manier waarop de werkelijkheid best wordt gemodelleerd.Het eerste deel van deze thesis benadert de EROOS methode vanuit een methodologisch perspectief. De voornaamste methodologische bijdrage van dit werk is de integratie van globaal angelisch niet-determinisme. In het bijzonder maakt onze aanpak het mogelijk om de gedragsaspecten te specificeren op een manier die gescheiden is van de specificatie van de structurele aspecten. Hierdoor kan de complexiteit van gedragsspecificaties aanzienlijk worden verminderd. De opname van angelisch niet-determinisme maakt EROOS uitermate geschikt voor de specificatie van reactieve systemen, zoals wordt aangetoond in een gevalstudie.Het tweede deel van dit werk beoogt EROOS conceptuele modellen te voorzien van een formele en uitvoerbare semantiek. Voor de structurele aspecten wordt dit verwezenlijkt door de definitie van een transformatie die met ieder EROOS conceptueel model een inductieve definitielogica theorie associeert: ieder model van de bekomen theorie komt overeen met een geldige populatie van het conceptueel model en vice versa. Op basis van de gebeurtenissencalculus wordt deze aanpak uitgebreid naar de gedragssemantiek. De bekomen theorieën vormen de basis voor verscheidene computationele taken, die de uitvoering van conceptuele modellen mogelijk maken met het oog op prototypering en validatie.
URI: 
ISBN: 90-5682-727-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.