ITEM METADATA RECORD
Title: Patch Dynamics: Macroscopic Simulation of Multiscale Systems (Macroscopische simulatie van meerschalige systemen)
Other Titles: Patch Dynamics: Macroscopic Simulation of Multiscale Systems
Authors: Samaey, Giovanni
Issue Date: 30-May-2006
Abstract: Voor een belangrijke klasse meerschalige problemen bestaat er een scheiding vanschalen tussen het beschikbare (microscopische) model en het (macroscopische)niveau waarop we het systeem wensen te bestuderen. Voor tijdsafhankelijkemeerschalige problemen van dit type hebben Kevrekidis et al. een zogenaamd``vergelijkingsvrij" raamwerk opgesteld, gebaseerd op het idee van een ``macroscopischetijdstapper". Wij bestuderen in dit raamwerk methodes die een ongekende macroscopischeparti\"ele differentiaalvergelijking kunnen benaderen aan de hand van gepast ge\"initialiseerdemicroscopische simulaties in een aantal kleine deelgebieden van het ruimte-tijddomein.De bekomen methode is veel effici\"enter dan een directe simulatie met het microscopische model.We analyseren, zowel theoretisch als met numerieke experimenten, het gedrag van de methode. Opbasis van deze analyse stellen we verschillende verbeteringen voor. We tonen ook hoe we de bekomentijdstapper kunnen gebruiken voor de analyse van bijvoorbeeld lange-termijnevenwichten.Tenslotte bespreken we een aantal experimenten waarbij het microscopische model stochastisch is.
URI: 
ISBN: 90-5682-723-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:NUMA, Numerical Analysis and Applied Mathematics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.