ITEM METADATA RECORD
Title: Magnetoresistive Biosensors Based on Manipulation and Detection of Magnetic Particles
Other Titles: Magnetoresistieve biosensoren gebaseerd op manipulatie en detectie van magnetische deeltjes
Authors: Wirix-Speetjens, Roel
Issue Date: 23-May-2006
Publisher: K.U.Leuven
Abstract: Magnetoresistieve biosensoren gebaseerd op manipulatie en detectie van magnetische partikels. Magnetoresistieve biosensoren blijken sinds kort veelbelovende kandidaten te zijn voor uiterst gevoelige biosensoren die gebruik maken van super-paramagnetische partikels. Magnetische partikels laten niet alleen uiterst gevoelige detectie toe, ze kunnen ook door een gecontroleerde magnetische kracht gemanipuleerd worden. De combinatie van detectie met manipulatie zou de gevoeligheid van magnetoresistive biosensoren nog kunnen opdrijven. In dit werk bestuderen we eerst de dominante krachten die inwerken op een partikel wanneer dat door door taps toelopende strukturen getransporteerd wordt. Daarna beschrijven we de ontwikkeling van een sensorsysteem gebruik makend van magnetoresistieve sensoren dat in staat is het strooiveld van een enkel partikel te detecteren. We ontwikkelen modellen die de beweging en het gedetecteerd signaal van magnetische deeltjes kunnen voorspellen. De gesimuleerde data blijken goed overeen te komen met de gemeten resultaten. Deze inzichten helpen ons om de biosensor gevoeliger te maken door de magnetische partikels actief naar de sensor aan te trekken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Physics and Astronomy - miscellaneous
Associated Section of ESAT - INSYS, Integrated Systems

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.