ITEM METADATA RECORD
Title: De techniek van computersimulatie in het onderzoek naar het leren oplossen van vraagstukken over optellen en aftrekken
Authors: Verschaffel, Lieven ×
De Corte, Erik #
Issue Date: 1990
Series Title: Pedagogisch Tijdschrift vol:15 issue:5 pages:259-269
Abstract: Onderhavig artikel belicht op exemplarische wijze de bijdrage van de techniek van computersimulatie in onderwijspsychologisch onderzoek. Als onderzoeksdomein is geopteerd voor het (leren) oplossen van enkelvoudige redactie-opgaven over optellen en aftrekken. Na de voorstelling van het bekendste computermodel, dat van Riley e.a., wordt er een schetsmatig overzicht gegeven van de studies waarin bepaalde aspecten uit dit hypothetisch model geconfronteerd werden met empirisch materiaal. Tot slot evalueren we het gebruik van de techniek van computersimulatie in de theorievorming op dit gebied tegen de achtergrond van deze confrontatie.
ISSN: 0169-2127
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
techn_v_compsimul.pdf Published 812KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.