ITEM METADATA RECORD
Title: Welke leerlingen leren het meest bij over DNA? Effecten van een interventie rond kennisconstructie en schooltaal bij anderstalige leerlingen in groep 8 van vijf zwarte basisscholen
Authors: Van Gorp, Koen ×
De Maeyer, Sven
Van Den Branden, Kristiaan #
Issue Date: 2009
Series Title: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen vol:2009 issue:1 pages:109-120
ISSN: 0169-7420
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Language and Education, Leuven - miscellaneous
Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.