ITEM METADATA RECORD
Title: Acht stellingen omtrent de dialectiek van vorming en actie
Authors: Wildemeersch, Danny # ×
Issue Date: Oct-1993
Series Title: Vorming: Vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie en Sociaal-cultureel Werk vol:9 issue:1
Abstract: In deze bijdrage wil de auteur twee hoofdideeën uitwerken. In de eerste plaats wil hij wijzen op de betekenis van (nieuwe) sociale bewegingen voor concepten van politieke vorming. Al te dikwijls wordt die context in de reflectie over politieke vorming over het hoofd gezien. Het tweede hoofdidee in deze tekst sluit aan bij de discussie over de mate waarin kritische vorming richtinggevend moet of kan zijn ten aanzien van de deelnemers.
Op basis van een analyse van een tekst over vorming van Oxfam-wereldwinkels, wordt gewezen op de onvermijdelijke spanningen waarmee democratische vorming wordt geconfronteerd. Wat de vormgeving vd tekst betreft, heeft hij gekozen voor acht stellingen die hij één voor één uitwerkt. De stellingen laten hem toe om een aantal ontwikkelingen te schetsen in de opvattingen over politieke vorming gedurende de jongste dertig jaar.
ISSN: 0773-6150
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.