ITEM METADATA RECORD
Title: Archeologische opgravingen O.L.V. Basiliek te Tongeren
Authors: Maertens, Jan
Loosen, Werner
Van Gemert, Dionys ×
Ignoul, Sven
Janssen, Michel
Cromheecke, Walter #
Issue Date: Oct-2007
Publisher: Educom
Series Title: Geotechniek vol:11 issue:4 pages:34-39
Abstract: De realisatie van een archeologische kelder binnen een bestaand kerkgebouw vormt een belangrijke uitdaging voor de geotechnieker en de stabiliteitsingenieur omdat men te maken heeft met materialen met een zeer heterogene samenstelling en omdat er bij de uitvoering van de verstevigingswerken moet worden op toegezien dat het archeologisch erfgoed zo weinig mogelijk verstoord wordt.

Bij de uitvoering van werken die binnen een dergelijk spanningsveld worden uitgevoerd is het zeer belangrijk om over betrouwbare meetgegevens te kunnen beschikken. Zowel de continue metingen met een totaalstation als de metingen met een convergentiemeetapparaat hebben zeer nuttige informatie opgeleverd.

Een zeer opmerkelijke vaststelling is dat de zettingen zich vooral hebben voorgedaan bij het doorboren van het funderingsmetselwerk en dat er zich nagenoeg geen zettingen hebben voorgedaan bij het weggraven van de grond langsheen de funderingen.
ISSN: 1386-2758
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
Building Materials and Building Technology Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.