ITEM METADATA RECORD
Title: Stervensbegeleiding. Mensen waardig helpen sterven
Authors: Anckaert, Luc
Issue Date: 1997
Publisher: Averbode
Host Document: Troost elkaar met deze woorden. Omgaan met lijden en sterven pages:153-185
Article number: 8
Abstract: Het impact van het sterven wordt geschetst, bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarna worden de stappen van het stervensproces beschreven. Tenslotte is er aandacht voor de medische begeleiding van het sterven: euthanasie en palliatieve zorg.
ISBN: 90-317-1318-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.