ITEM METADATA RECORD
Title: Troost elkaar met deze woorden. Omgaan met lijden en sterven
Editors: Anckaert, Luc
Bulckens, Jef
Dehaene, Trees
Deleu, Paul
Vandenhoeck, Anne
Van Goch, Wim
Issue Date: 1997
Publisher: Averbode
Abstract: De vraag van lijden en sterven wordt op een toegankelijke wijze in zijn verschillende aspecten behandeld. De volgende thema's komen aan bod: de plaats van het lijden in het leven, de verschillende gezichten van de dood, het leven als leren sterven, de dood in het leven, een korte geschiedenis van de dood, verschillende godsdiensten over de dood, de christelijke visie op leven na de dood, stervensbegeleiding, waardig sterven, wat gebeurt er na het sterven, rouw en troost, mens zijn op aarde.
ISBN: 90-317-1318-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.